Kontakt

 

                    S Trades s.r.o.

                    Košické Olšany č.284

                    044 42

                    tel. 0905 118 862

                    email: obchod@strades.sk

 

                    IČO: 45 661 821

                    DIČ: 202 309 5426

                    IČ DPH: SK 202 309 5426


                   Orgán dozoru:

                   Slovenská obchodná inšpekcia

                   Inšpektorát SOI pre Košický kraj

                   Vrátna č.3, 043 79 Košice